bregninge-kirke.dk

menighedsrådet

Menighedsrådsmøder er offentlige og holdes i Sognehuset.
Næste møde: den ________  kl. 19.00

Dagsorden offentliggøres her på siden ca. 8 dage før mødet.

formand
Jens Bendix Nielsen
Alleshavevej 72
4593 Eskebjerg
Tlf. 2443 6759
jbn@bregninge-kirke.dk

næstformand
Anni Vogntoft

Kalundborgvej 48
4593 Eskebjerg
Tlf. 2855 7882
av@bregninge-kirke.dk

kasserer
Dorthe Laursen
Alleshavevej 25
4593 Eskebjerg
Tlf. 6067 0417
dl@bregninge-kirke.dk

kirkeværge Kirsten Øriis Bjerrum

kirkeværge
Kirsten Øriis Bjerrum
Tværvej 4
4460 Snertinge
Tlf. 2278 2524
kb@bregninge-kirke.dk

kontaktperson
Rikke Løbner Nautrup
Vagtelvej 2
4400  Kalundborg
Tlf. 4182 8884
rikke.lobner@gmail.com

Per Mogens Kristiansen

Per Mogens Kristiansen
Eskebjergvej 73
4593 Eskebjerg
Tlf. 4034 1546
pmk@bregninge-kirke.dk

sognepræst
Christina Morsing
Kalundborgvej 62
4593 Eskebjerg
Tlf. 2944 3125
csm@km.dk