bregninge-kirke.dk

menighedsrådet

Menighedsrådsmøder holdes i Sognehuset. Møderne er offentlige.
Næste møde: 26. februar 2020  kl. 19.00 – se dagsorden

formand
Jens Bendix Nielsen
Alleshavevej 72
4593 Eskebjerg
Tlf. 5929 8090
jbn@bregninge-kirke.dk

næstformand, kontaktperson
Kirsten Ravn Jørgensen
Bjergsted Byvej 15A
4450 Jyderup
Tlf. 4352 5005
krj@bregninge-kirke.dk

kasserer
Bente Winkler
Alleshavevej 41
4593 Eskebjerg
Tlf. 4042 2436
bw@bregninge-kirke.dk

Anni Vogntoft
Kalundborgvej 48
4593 Eskebjerg
Tlf. 5929 1096
av@bregninge-kirke.dk

kirkeværge
Ruth Lundgaard
Alleshavevej 64
4593 Eskebjerg
Tlf. 5929 1074
rl@bregninge-kirke.dk