bregninge-kirke.dk

Kirkegårdene

Kirkegårdsvedtægter og gældende takster
Se de gældende kirkegårdsvedtægter med information om gravsteder og ordensbestemmelser, samt gældende takster for erhvervelse, fornyelse samt ren og vedligeholdelse m.v. for kirkegårdene ved Bregninge, Bjergsted og Alleshave kirker.

Nye kirkegårdsvedtægter for 2022 – hent her.

Nye kirkegårdstakster gælden for 2022 – hent her.

Lapidarium
Der er oprettet lapidarium på vores kirkegårde.
Et lapidarium er en form for museum, hvor gravsten fra nedlagte gravsteder henstilles og dermed gemmes for eftertiden.
Se reglerne som ligger til grund for udvælgelse af sten til lapirdarium – se her