bregninge-kirke.dk

Bjergsted Kirke, Kirkevej 3 A, Bjergsted, 4450  Jyderup

Kirken ligger i den sydøstlige del af landsbyen på et ret jævnt plateau, omkranset af de høje, dominerende Bjergsted bakker.

Fra kirkegårdens nord- og vestside er der et mindre fald mod den nu udtørrede sø, som op i 1700-tallet gav alvorlige fugtproblemer i forbindelse med ringmuren og begravelserne på kirkegården.
En annekskirkegård blev i begyndelsen af 1900-tallet indrettet på bakkeskrænten 100 meter syd for den gamle.

Kirkebygningen består af skib og kor, muligvis opført i 1100-tallet og udvidet i senmiddelalderen med våbenhus, tårn og kapel mod nord.
Kapellet blev i 1800-tallet benyttet som sakristi, men blev ved restaureringen omkring 1950 geninddraget som en del af kirkerummet.

Bjergsted Kirke har haft forskellige tilhørsforhold.
I 1567 talte sognet 17 tiendeydere og var anneks til Bregninge, hvilket stadig er tilfældet.
Endnu omkring 1666 ansås patronatsretten for kongelig, men i 1691 solgtes den sammen med hovedkirken til fhv. dansk konsul i Holland, Johannes Feiga. I 1699 blev den videresolgt til sognepræsten i Bregninge, Christoffer Clausen, derefter til kancelliråd og viceborgmester i København Niels Henrichsen, og fra midten af 1700-tallet hørten den under Lerchenborg.
Kirken blev selvejende i 1909.

Romansk døbefont af grovkornet, lys rødlig granit blev i 1904 flyttet fra tårnrummet til sin nuværende plads.

Kirkens inventar er helt præget af restaureringen fra 1950.
Der blev opført et nyt alterbord og ny alterskranke. Dog er bibeholdt knæfaldsbrættet, givet af contreadmiral Christian Lerche i 1790.
Ny alterprydelse, bestående af et krucifiks og to sidefigurer: Maria og Johannes, er skåret af billedskærer P. Brodersen i Hjerpsted som en prøve til Skast Kirke i Sønderjylland, men kommet til Bjergsted via kappelan i Bjergsted-Bregninge og senere sognepræst i Hjerpsted Johannes E. Uldall Juhl.
Figurerne erstattede en tavle, skænket af kammerherre Lerche, bestående af et maleri af komtesse Lerche på Astrup.
Billedet hænger nu på tårnrummets nordvæg.

Stolestaderne fra 1800-tallet er nu erstattet af løse stole.
Orglet fra 1989 med 7 stemmer er bygget af Jensen & Thomsens orgelbyggeri og erstattede et orgel fra 1939 med 4 stemmer bygget af Th. Frobenius.

Prædikestolen, hvis ældste dele stammer fra 1600-tallet, fremtræder nu stærkt reduceret. Himlen over prædikestolen blev taget ned og ligger nu på loftet over våbenhuset.
Billede malet af komtesse Lerche på Astrup forestiller Skattens mønt og er en kopi efter Tizian.

Alle fotos på denne side © Kirkecom / Viggo K. Pedersen