bregninge-kirke.dk

kontaktoplysninger

Sognepræsten

Christina Morsing 
csm@km.dk
Tlf. 5929 1150
Træffes tirsdag til fredag og efter aftale.

Med dit NemID er det sikkert at sende personfølsomme
oplysninger til præsten:
Sikker post til præsten, klik her

Graver
Alleshave, Bjergsted og Bregninge

Tine Sørensen
graver@bregninge-kirke.dk
Tlf. 5929 1277

Menighedsrådet

Send mail
Tlf.5929 8090

Kirkeværge

Kirsten Øriis Bjerrum
kb@bregninge-kirke.dk
Tlf. 5929 1074

Webmaster

Viggo K. Pedersen
webmaster@bregninge-kirke.dk
Tlf. 3142 5005