bregninge-kirke.dk
Gudstjenester Bregninge Bjergsted Alleshave
Søndag 31. januar 10.30 Septuagesima
Søndag 7. februar 19.00 Kyndelmisse
Søndag 14. februar 10.30 Fastelavn
Søndag 21. februar 10.30 1. s. i fasten
Søndag 28. februar 10.30 2. s. i fasten

NB. For alle gudstjenester gælder særlige corona-begrænsninger, se de aktuelle krav på forsiden.

Hvis intet andet er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræst Christina Morsing.

Gudstjenester på Ellebo – se her

Kirkebilen kører til gudstjenester og arrangementer – når den blot er bestilt i forvejen.
Ring til taxa på tlf. 5951 5151, senest dagen før kl. 18. Kirkebilen er gratis.

De kommende søndage
indsamles der til:
Pastoratets konfirmandhjælp, julehjælp m.v.