bregninge-kirke.dk
Gudstjenester Bregninge Bjergsted Alleshave
Søndag 31. marts 9.00
(Lisbeth Larsen)
Midfaste

Hvis intet andet er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræst Christina Morsing.

Gudstjenester på Ellebo – se her

Kirkebilen kører til gudstjenester og arrangementer – når den blot er bestilt i forvejen.
Ring til taxa på tlf. 5951 5151, senest dagen før kl. 18. Kirkebilen er gratis.

De kommende søndage
indsamles der til:
Kirkens Korshær