bregninge-kirke.dk
Gudstjenester Bregninge Bjergsted Alleshave
Søndag  05. december 9.00
v/ Henrik Olsen
 2. s. i advent
Søndag  12. december 19.00
De ni læsninger
 3. s. i advent
Søndag  19. december 10.30  4. s. i advent
Fredag  24. december 13.00 15.00 16.30  Juleaften
Lørdag  25. december 9.00 10.30  Juledag
Fredag  31. december 14.30  Nytårsaften

Hvis intet andet er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræst Christina Morsing.

Gudstjenester på Ellebo – se her

Kirkebilen kører til gudstjenester og arrangementer – når den blot er bestilt i forvejen.
Ring til taxa på tlf. 5951 5151, senest dagen før kl. 18. Kirkebilen er gratis.

De kommende søndage
indsamles der til:
Pastoratets konfirmandhjælp, julehjælp m.v.