bregninge-kirke.dk
Gudstjenester Bregninge Bjergsted Alleshave
Søndag 23. februar 14.00
Familiegudstjeneste
Fastelavn
Søndag 01. marts 9.00
(S.B.Kristensen)
1. s. i fasten
Søndag 08. marts 10.30 2. s. i fasten
Søndag 15. marts 10.30
Familiegudstjeneste
3. s. i fasten
Søndag 22. marts 10.30 Midfaste
Søndag 29. marts 19.00 Mariæ bebudelsesdag

Hvis intet andet er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræst Christina Morsing.

Gudstjenester på Ellebo – se her

Kirkebilen kører til gudstjenester og arrangementer – når den blot er bestilt i forvejen.
Ring til taxa på tlf. 5951 5151, senest dagen før kl. 18. Kirkebilen er gratis.

De kommende søndage
indsamles der til:
Kirkens Korshær