bregninge-kirke.dk
Gudstjenester Bregninge Bjergsted Alleshave
Søndag 26. januar 9.00 3. s.e. helligtrekonger
Søndag 02. februar 19.00 Kyndelmisse
Søndag 09. februar 10.30 Septuagesima
Søndag 16. februar 10.30 Seksagesima
Søndag 23. februar 14.00
Familiegudstjeneste
Fastelavn
Søndag 01. marts 9.00
(S.B.Kristensen)
1. s. i fasten
Søndag 08. marts 10.30 2. s. i fasten
Søndag 15. marts 10.30
Familiegudstjeneste
3. s. i fasten
Søndag 22. marts 10.30 Midfaste
Søndag 29. marts 19.00 Mariæ bebudelsesdag

Hvis intet andet er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræst Christina Morsing.

Gudstjenester på Ellebo – se her

Kirkebilen kører til gudstjenester og arrangementer – når den blot er bestilt i forvejen.
Ring til taxa på tlf. 5951 5151, senest dagen før kl. 18. Kirkebilen er gratis.

De kommende søndage
indsamles der til:
Konfirmandhjælp, julehjælp m.v.