bregninge-kirke.dk

Ellebo-gruppen

Næste gudstjeneste på Ellebo

 – – –


Kirkernes Ellebogruppe blev dannet i 2001 og består af ca. 7 personer fra hhv. Alleshave, Bjergsted og Bregninge Sogne.
Vi deltager først og fremmest i gudstjenesterne på Ellebo.
Gruppen er åben for enhver, der har lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde i kirkeligt regi.

Har du lyst til at være frivillig i Kirkernes Ellebogruppe så kontakt:
Birgit Hyldgaard Jensen, tlf. 5929 5082.


 

 


I 2017 var Kirkernes Ellebo-gruppe så heldige at de vandt årets Palladius Pris på 5.000 kr. Med pengene fulgte en buket blomster og en statuette af Peder Palladius.
Det var menighedsrådet der havde indstillet gruppen til prisen og i indstillingen står der bla.: Gruppens medlemmer evner at møde beboerne der, hvor de er (demente, svagtseende osv.) De frivillige evner også at få alle – det kirkelige personale og beboerne – til at føle sig velkomne.”

Prisen blev overrakt på Stiftsdagen i Roskilde den 25. marts 2017 og det blev Birgit Jensen og Anne Hørlykkes lod at modtage prisen på gruppens vegne.
Christina Morsing overbragte gruppens store tak for prisen.

Tilbud om gudstjeneste for beboere og pårørende i Ellebo-komplekset

Gudstjeneste på Ellebo
En torsdag om måneden kl. 14.30 holdes der gudstjeneste i salen på Ellebo. Gudstjenesten er åben for enhver, men er selvfølgelig især et tilbud til alle, der bor i Ellebo-komplekset og boligerne nede bagved.

Gudstjeneste – hvordan?
Vi sætter os om det store fælles bord, hyggeligt dækket med plads til alle.
Vi begynder med at holde gudstjeneste, ledet af præsten fra Bregninge og med musikledsagelse på klaver af organisten. Vi synger fra den gamle salmebog og prøver så vidt muligt at synge kendte salmer.
Hver gang har vi nadver med brød og druesaft. Da det er svært for hjælperne at vide om beboerne ønsker at modtage nadveren, tilbyder vi alle. Er I som pårørende bevidste om, at jeres familiemedlem ikke ønsker at være med, beder vi jer kontakte os.

Gudstjeneste – hvorfor det?
De kan komme af hvilken grund De vil. For at blive styrket i troen. For hyggens og selskabets skyld. For salmernes og musikkens skyld. For at lære præsten eller nogle af de andre beboere at kende. Her er plads til alle.

Gudstjeneste – hvem hjælper til?
De ansatte på Ellebo og Lillebo har desværre ikke mulighed for at deltage i gudstjenesterne. Men De er meget velkommen til at tage Deres pårørende med. Desværre er det ikke alle pårørende, der har mulighed for at deltage en hverdagseftermiddag. Derfor er vi en gruppe mennesker, der på skift hjælper med at få det praktiske til at fungere og gøre det til en rar og hyggelig stund.
Vi sørger for at være her i god tid, gøre lokalet klar til gudstjeneste, og vi vil også gerne hente Dem der, hvor De bor, hvis De ønsker det. Lad personalet vide, om De vil hentes.

Vi glæder os til at se Dem til en hyggelig eftermiddag.

Vel mødt
Kirkernes Ellebogruppe