bregninge-kirke.dk

Kirke om torsdagen
— Kirkerod i Bregninge sognehus

 Kirke er ikke kun noget man er om søndagen! Det er man faktisk alle ugens syv dage. Derfor ”opfandt” Bregninge-Bjergsted-Alleshave sogn for nogle år siden en ny måde at være kirke på – i løbet af ugen, nemlig ved at holde Kirkerod.
Det har vist sig at være den helt rigtige måde at skabe et rum, hvor voksne, konfirmander og børn kan opleve side om side, hvad kirke og kristendom.
Sognehuset i Bregninge vil være åbent fra 16.00. Den første halve time, vil man kunne droppe ind – få sig en kop kaffe, snakke lidt om vejr og vind, eller starte så småt op på de forskellige værksteder. Inden aftensmaden ryddes der af og imens er der en kort andagt i kirken. Ca. kl. 19.30 siger vi godnat, sov godt og på gensyn en anden dag.

Babysalmesang

 

Menighedsrådene i Viskinge-Avnsø, Bregninge/Bjergsted/Alleshave og Føllenslev/Særslev tilbyder fælles babysalmesang.

Hvad er babysalmesang?
Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Vi synger salmer, laver fagter og danser med de små.
Efter undervisningen er der tid til at hygge, give børnene mad og få en kop kaffe og lidt frugt sammen med de andre forældre.

Hvad får babyerne ud af det?
Selvom børnene selvfølgelig ikke kan synge med, er babysalmesang en berigende oplevelse for dem. Små børn forstår ikke ordenes betydning, men er til gengæld meget modtagelige overfor lyde. Igennem musikkens melodier, rytmer og klange samt forældrenes bevægelser, styrkes barnets musikalitet og sanser.
Samtidigt er musikken er god måde at skabe kontakt mellem barn og forældre, både følelsesmæssigt og musikalsk.

Hvem kan deltage?
Forældre med børn fra 0 til 12 måneder er velkomne. Vi synger kendte salmer, og alle kan være med.
Hver fugl synger med sit næb Dit barn vil elske at høre din stemme!

Hvornår?
Opstart fra fredag den 8. september 2023
kl. 10.30 i Viskinge Kieke
Forløbet er på 6 gange og der er plads til 12 børn på holdet.

Holdet ledes af organist Annelies van der Meer – og tilmelding kan ske til sognepræsterne i Viskinge-Avnsø, Bregninge-Bjergsted og Føllenslev Særslev.


B & U – koret

B & U-koret øver i Sognehuset hver onsdag kl. 15.15 – 17.00
Alle piger og drenge i alderen 10-18 kan være med.
Vi synger ved særlige gudstjenester.
Kontakt korleder Dominik Kwiecień, tlf. 2149 1301 eller organist@bregninge-kirke.dk for yderligere oplysninger.

Indsamlinger

Menighedsrådet har besluttet, at i stedet for at samle ind til noget nyt hver søndag, samles det er måtte komme i kirkebøssen fremover i fire portioner, som fordeles således:
• 1. s. i advent > S.s.e. Hellig 3 Konger, samt ved konfirmationer: Pastoratet (konfirmandhjælp, julehjælp m.v.)
• Septuagesima > Mariæ Bebudelse: Kirkens Korshær
• Palmesøndag > Trinitatis søndag: Menighedsplejen
• Trinitatistiden: Danmission
Kun ved helligdagene og ved høstgudstjenesterne annonceres der fra prædikestolen.