bregninge-kirke.dk

Familieaftner og Kirkerod

Kan man være kirke på andre dage end søndag?
JA det kan man selvfølgelig godt.

Derfor afholder vi her i pastoratet kirke for børnefamilier, konfirmander og bedsteforældre med børnebørn og andre interesserede på torsdage, ca. 5 gange fordelt på året.

Når vi holder Familieaftener mødes vi først i Bregninge Kirke til en kort gudstjeneste og så går vi bagefter ned i Sognehuset og spiser sammen.
Familieaftener er fra 17.30 – 19.30.

Når vi holder Kirkerod mødes vi i Sognehuset og er kreative hver for sig og sammen. Senere går vi et smut i Bregninge Kirke og synger og beder sammen og hører en god historie. Imens er der så gjort klar til aftensmad i Sognehuset.
Kirkerod er fra ca. 16.00 – 19.30.

Se under arrangementer hvornår vi mødes næste gang.


Babysalmesang i Bjergsted Kirke
— opstart 24. januar 2020, kl. 10 – 12.

Menighedsrådene i Viskinge-Avnsø, Bregninge/Bjergsted/Alleshave og Føllenslev/Særslev tilbyder fælles babysalmesang.

Hvad er babysalmesang?
Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Vi synger salmer, laver fagter og danser med de små.
Efter undervisningen er der tid til at hygge, give børnene mad og få en kop kaffe og lidt frugt sammen med de andre forældre.

Hvad får babyerne ud af det?
Selvom børnene selvfølgelig ikke kan synge med, er babysalmesang en berigende oplevelse for dem. Små børn forstår ikke ordenes betydning, men er til gengæld meget modtagelige overfor lyde. Igennem musikkens melodier, rytmer og klange samt forældrenes bevægelser, styrkes barnets musikalitet og sanser.
Samtidigt er musikken er god måde at skabe kontakt mellem barn og forældre, både følelsesmæssigt og musikalsk.

Hvem kan deltage?
Forældre med børn fra 0 til 12 måneder er velkomne. Vi synger kendte salmer, og alle kan være med.
Hver fugl synger med sit næb Dit barn vil elske at høre din stemme!

Hvornår?
Forløbet er på 6 gange og der er plads til 12 børn på holdet.

Holdet ledes af organist Annelies van der Meer – og tilmelding kan ske til sognepræsterne i Viskinge-Avnsø, Bregninge-Bjergsted og Føllenslev Særslev.


B & U – koret

B & U-koret øver i Sognehuset hver onsdag kl. 15.15 – 17.00
Alle piger og drenge i alderen 10-18 kan være med.
Vi synger ved særlige gudstjenester.
Kontakt korleder Heidi Montan, tlf. 2183 0576 eller korleder@bregninge-kirke.dk for yderligere oplysninger.

Indsamlinger

Menighedsrådet har besluttet, at i stedet for at samle ind til noget nyt hver søndag, samles det er måtte komme i kirkebøssen fremover i fire portioner, som fordeles således:
• 1. s. i advent > S.s.e. Hellig 3 Konger, samt ved konfirmationer: Pastoratet (konfirmandhjælp, julehjælp m.v.)
• Septuagesima > Mariæ Bebudelse: Kirkens Korshær
• Palmesøndag > Trinitatis søndag: Menighedsplejen
• Trinitatistiden: Danmission
Kun ved helligdagene og ved høstgudstjenesterne annonceres der fra prædikestolen.