bregninge-kirke.dk

Bregninge Kirke, Kaldredvej 18, 4593  Eskebjerg

I landsbyens sydøstlige udkant tæt ved Holbæk-Kalundborg landevejen ligger Bregninge kirke på en mindre højning, der har sit højeste punkt under triumfbuen.

Kirkegårdens mure mod vest og sydvest er af middel-alderlig oprindelse. Kirkegården er udvidet mod øst og nordøst flere gange, og f.eks. i 1825 er det i synspro-tokollen noteret, at kirkegården burde udvides, ”da de døde blev opgravne igen, før de var halvt forrådnede”.

Kirkens kor og skib fra 1100 tallet blev forlænget alle-rede i 1200 tallet, og omkring 1300 blev der bygget våbenhus foran norddøren. I slutningen af århundredet blev der tilføjet tårn og våbenhus foran syddøren (Gammelrands kapel), og i den sene middelalder blev sakristiet tilføjet.
Kapellet har været anvendt som åben begravelse for præsterne, men blev i 1867 inddraget i kirkerummet.

Bregninge kirke har haft forskellige tilhørsforhold siden 1691, hvor fhv. konsul i Holland, Johannes Feiga overtog patronats- og kaldsretten fra kongen. Senere overgik den til kancelliråd Troels Smith til Gammelrand, og i 1738 solgtes kirken til stiftamtmand Frederik Christian Adeler, hvis søn lagde kirken under gården Algestrup i Bjergsted sogn. Kirken blev selvejende i 1909.

Kirken har bevaret en del inventar fra katolsk tid, bl.a. den meget store gotlandske døbefont fra 1300-tallet.
Korbuekrucifikset fra begyndelsen af 1500-tallet, hænger nu i Gammelrands kapel.
Altertavlen med årstallet 1654, udført i Lorentz Jørgensens værksted til Dragsholm slotskapel. Erhvervet til Bregninge Kirke i 1668.
Vægskab fra begyndelsen af 1500-tallet indmuret i sakristiets sydvæg.
Alterbordsforside med malet årstal 1578. I felterne malerier forestillende Moses og kobberslangen, Kristus på korset og Isaks ofring.
Middelalderlig dørfløj mellem våbenhus og skib. Dekoreret med jernbeslag.

Kirkerummet er præget af mange kalkmalerier, hvoraf de ældste er fra 1300-tallet, og der er tilføjet nye både i 1400 og 1500-tallet, alle er restaurerede.

Bregninge Kirkes kalkmalerier er med i “Øret til væggen” som er en lydguide til nogle af de bedste kalkmalerier i danske kirker. Maleriernes gode historier er sat på lyd, forklaret og dramatiseret, så deres fængslende indhold vækkes til live.

Du kan kun anvende guiden, såfremt du har en telefon der er af nyere dato. Øret til væggen virker på Android og IPhone telefoner, og kan downloades fra Android Marked eller App Store. Her søges på Øret til væggen, hvorefter applikationen (app’en) kan installeres.

Alle fotos på denne side © Kirkecom / Viggo K. Pedersen