bregninge-kirke.dk

kirkebetjeningen

Christina Morsing
sognepræst

Tlf. 5929 1150
csm@km.dk
Træffes tirsdag til fredag og efter aftale. 

Dominik Kwiecień
Organist

Frank Buch
kirkesanger

Heidi Montan
korleder

Tine Sørensen
graver
Alleshave og Bregninge Kirker

Tlf. 5929 1277
træffes tirsd–lørd. 8.30 – 9.00
graver@bregninge-kirke.dk

Anette Hansen
graver
Bjergsted Kirke

Tlf. 5920 8818 efter morgenringning
graverbjergsted@c.dk