bregninge-kirke.dk

Fødsel
Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på borger.dk. Er forældrene ikke gift kan “Omsorgs- og ansvarserklæring” (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD på borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Dåb og navngivning ved dåb
Her skal forældrene træffe aftale med sognepræsten og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk

Navngivning
Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk inden seks måneder fra fødslen

Navneændring
Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på www.borger.dk. Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen.
Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID.
En navnændring koster 500 kr. beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

Navneændring på bryllupsdagen – Gratis
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest.
Det sker på www.borger.dk.

Konfirmation
Her i sognet konfirmeres børnene, når de går i 8. klasse.
Der bliver sendt et brev ud til 7. klasserne på Højbo Friskole og Bregninge-Bjergsted Friskole. Elever på Svebølle Skole og Firhøjskolen får kun brev, hvis de bor i pastoratet.
Flere praktiske oplysninger og konfirmationsdatoer, klik her

Vielse
I god tid før vielsen henvender parret sig til præsten og aftaler tidspunkt for vielsen.
Tidligst 4 måneder før vielsen udfylder parret en ægteskabserklæring som fås hos kommunen. Den udfyldes og sendes til kommunen, som herefter udsteder en prøvelsesattest.
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest.
Det sker på www.borger.dk.
Herefter aftales tid for en samtale med præsten.
Til samtalen medbringes prøvelsesattest samt navne og adresser på 2 vidner.
Hvis parret ønsker at forberede hvilke salmer, der skal synges ved vielsen, kan det gøres på www.dendanskesalmebogonline.dk

Dødsanmeldelse og begravelse
For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest.
Herefter anmelder pårørende eller en bedemand dødsfaldet via www.borger.dk

Attester
Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk

For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden personregistrering.dk eller kom til præsten.


Regler for fotografering i kirkerne

Reglerne for fotografering skal sikre, at gudstjenester og kirkelige handlinger forløber med den ro og højtidelighed, der hører sig til.
Desuden er det ikke alle, der bryder sig om at blive fotograferet, og man skal kunne være sikker på, at man kan gå til gudstjeneste uden risiko for at optræde på andre menneskers private fotos.

Ved dåb i gudstjenesten er det tilladt for alle at tage få billeder når barnet bæres ind og ud.
Efter aftale med forældrene gives der tilladelse til én person at tage få billeder under selve dåben.
Dette foregår dog fra personens plads og uden blitz.
Efter gudstjenesten er man velkommen til at gå ind i kirken igen og tage billeder.

Ved konfirmation er det tilladt for alle at fotografere, når konfirmanderne kommer ind i kirken og igen, når de går ud.
Derudover er det kun tilladt at fotografere, når ens eget barn konfirmeres. Man bliver på sin plads og tager billederne derfra.

Ved vielser er det tilladt for alle at tage få billeder når bruden føres ind og når brudeparret går ud samt af selve vielsen.
Dette foregår dog fra personens plads.
Efter aftale med brudeparret gives der tilladelse til én person at tage få billeder under selve vielsen.
Efter gudstjenesten er man velkommen til at gå ind i kirken igen og tage billeder.

Ved begravelser er det tilladt at tage et par billeder inden den kirkelige handling begynder og når den er slut.