bregninge-kirke.dk

Læs referater fra menighedsrådets møde: 15.09.2021


Næste gudstjeneste:

Søndag den 26. september kl. 10.30
Gudstjeneste i Alleshave Kirke

Forklaringsgudstjeneste, hvor vi byder de nye konfirmander velkommen.

Sorggruppe i Provstiet

I samarbejde med Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har vi startet sorggruppe i Raklev Sognehus.

Der er åben for tilmelding. Henvendelse skal ske til Lise Madsen på mail:
lise.madsen@ka-net.dk tlf. 21 48 52 74
Eller Dorthe Buch Hansen på mail:
dorthebuchhansen@gmail.com tlf. 30 64 54 16