bregninge-kirke.dk

Alle gudstjenester er aflyst til og med den 10. maj.
Kirkelige handlinger gennemføres, dog under andre former end normalt.
Kontakt sognepræsten hvis du har spørgsmål.

I år  fejrer vi påsken sammen – hver for sig.
Prøv påskestien ved Bregninge eller Bjergsted kirke.

 *  *  *  *

Aflysning
Desværre gør omstændighederne at vi har valgt at aflyse årets påskemåltid i Bregninge Sognehus skærtorsdag.

Det er trist, men det klogeste at gøre.
Vi tager revanche i 2021!

Nye konfirmationsdatoer:

Kære alle
Biskopperne har meldt ud at der skal findes en ny dato for konfirmationen  – efter pinse.
Jeg tør ikke tro på at en dato i juni holder, så derfor bliver konfirmationerne i september. Dog meldt ud med alle de forbehold der kan tages!!!

Lørdag den 12. september
kl. 10.30 og kl. 12.30 i Alleshave Kirke

Søndag den 13. september
kl. 9.30 og 11.30 i Bregninge Kirke.

Jeg er ked af de problemer dette må indføre, men jeg må følge de anvisninger jeg får.
Jeg glæder mig meget til jeres konfirmationer!

Mange hilsner
Christina S. Morsing
Sognepræst

På torsdag er det skærtorsdag

Læs søndagens tekst

Når vi ikke kan mødes som vi plejer
Med den seneste udmelding fra regeringen er det så sikkert og vist, at vi ikke kommer til at mødes som vi plejer ved påskens mange dejlige gudstjenester. Det er ikke sket før og sker forhåbentlig heller ikke igen.

Men som Grundtvig sagde det, så er kirken jo mere end kirkebygningerne. Vi er nemlig ”kirken  – bygget af levende stene”.

Hvordan kan vi så være kirke ”sammen – hver for sig”?
Jeg håber at alle, som kan og vil, følger med på de sociale medier, i radioen og i fjernsynet hvor der bliver sendt morgensang, andagter og gudstjenester.
Der vil løbende være nye opslag på kirkernes Facebook-side (Bregninge-Bjergsted-Alleshave Kirker), forhåbentlig til inspiration, trøst og glæde.

Helt lokalt er der planer om en kort videogudstjeneste påskedag (hold øje med Facebook og hjemmeside) og flaget vil Påskedag blive hejst ved alle vore dejlige tre kirker.

Forholdsreglerne vedr. dåb og vielse forbliver uændret og mht. bisættelser og begravelser er der også regler der skal overholdes. Kontakt meget gerne sognepræsten hvis du vil vide mere.

Husk at jeg altid er til rådighed pr. telefon og mail.

Mange hilsner
Christina S. Morsing
Sognepræst

Sorggruppe i Provstiet

I samarbejde med Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har vi startet sorggruppe i Raklev Sognehus.

Der er åben for tilmelding. Henvendelse skal ske til Lise Madsen på mail:
lise.madsen@ka-net.dk tlf. 2148 5274
Eller Dorthe Buch Hansen på mail:
dorthebuchhansen@gmail.com tlf. 3064 5416