bregninge-kirke.dk

Næste gudstjeneste

Søndag den 22. september kl. 9.00

 i  Alleshave Kirke v/S.B. Kristensen

Babysalmesang
Nyt forløb med babysalmesang starter den 6. september 2019, kl. 10.00 i Viskinge Kirke
Læs mere

Drop-in dåb i Kalundborg Provsti

Det er aldrig for sent at blive døbt! 
Fredag den 27. september i tidsrummet kl. 17-20,
har du muligheden i Vor Frue Kirke i Kalundborg. 
Se yderligere på www.kalundborgprovsti.dk

Babysalmesang

Menighedsrådene i Viskinge-Avnsø, Bregninge/Bjergsted/Alleshave og Føllenslev/Særslev tilbyder fælles babysalmesang.

Nyt hold starter den 6. september 2019, kl. 10.00 i Viskinge Kirke.

Nærmere plysninger kan fås hos sognepræst Christina Morsing, 5929 1150, sognepræst Sanne B. Kristensen, 5929 3060, og Henrik G. Olsen, 5926 8104 hos hvem man også kan tilmelde sig.

Sorggruppe i Provstiet

I samarbejde med Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har vi startet sorggruppe i Raklev Sognehus.

Der er åben for tilmelding. Henvendelse skal ske til Lise Madsen på mail:
lise.madsen@ka-net.dk tlf. 2148 5274
Eller Dorthe Buch Hansen på mail:
dorthebuchhansen@gmail.com tlf. 3064 5416