bregninge-kirke.dk

Læs referater fra menighedsrådets møde:  24.05.2023


Jesus og Nikodemus. Ukendt kunstner. Tryk fra 1904. Kilde: Wikimedia Commons.

Næste gudstjeneste:

Trinitatis søndag
den 4. juni
kl. 9.00
i Alleshave kirke v/ Sanne B. Kristensen