bregninge-kirke.dk

Læs referater fra menighedsrådets møde:  18.05.2022


Næste gudstjeneste:

Kristi himmelfartsdag –  den 26. maj kl. 10.30
Konfirmation i Bregninge kirke

 

Sorggruppe i Provstiet

I samarbejde med Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har vi startet sorggruppe i Raklev Sognehus.

Der er åben for tilmelding. Henvendelse skal ske til Lise Madsen på mail:
lise.madsen@ka-net.dk tlf. 21 48 52 74
Eller Dorthe Buch Hansen på mail:
dorthebuchhansen@gmail.com tlf. 30 64 54 16