bregninge-kirke.dk

Læs referater fra menighedsrådets møde: 20.01.2021


Næste gudstjeneste:

Søndag den 31. januar
Søndag septuagesima

kl. 10.30  i Bjergsted Kirke

Pga. corona-restriktionerne er det ikke muligt at åbne sognehuset  for kirkelige aktiviteter. Derfor er vi nødsaget til at aflyse de ellers rigtig gode traditioner som Kyndelmisse og pandekager og desværre også Fastelavn med udklædning og tøndeslagning.
Vi håber at vi kan få lov i 2022.
Vi har dog lov til at holde gudstjenester, så måske ses vi der. Men har I ikke mod på at komme til dem – og har brug for at snakke med en af os, så kontakt mig endelig på telefon eller mail.

Mange hilsner
Christina S. Morsing

Vi holder gudstjenester igen!

Så må der være gudstjenester igen i vores dejlige kirker – dog er der kommet skærpende krav til, hvordan en sådan gudstjeneste skal se ud og hvor lang den må vare.

Fra nu af og indtil videre vil alle gudstjenester vare max. en halv time.

Der vil ikke være fælles salmesang men sang ved kirkesangeren.

Vi holder fast i måden at holde nadver på (altså siddende på bænken).

Afstandskravet er forøget til 2 m mellem kirkegængerne, og der må kun være en person pr. 7,5 m².

I Bregninge kan vi være 28, i Bjergsted 13 og i Alleshave 10.

 

Kirkelige handlinger kan også godt finde sted, her gælder også ovenstående.

Fjernundervisning for konfirmanderne

Opgave  1
Opgave  2
Opgave  3
Opgave  4
Opgave  5

Glæder mig til at se jeres besvarelser  🙂 fru præst

Sorggruppe i Provstiet

I samarbejde med Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har vi startet sorggruppe i Raklev Sognehus.

Der er åben for tilmelding. Henvendelse skal ske til Lise Madsen på mail:
lise.madsen@ka-net.dk tlf. 2148 5274
Eller Dorthe Buch Hansen på mail:
dorthebuchhansen@gmail.com tlf. 3064 5416