bregninge-kirke.dk

Om brug af mundbind
Når du kommer til konfirmandundervisning, gudstjeneste, foredrag eller en kirkelig handling skal du bære mundbind eller visir.
Når du har fundet dig en bænk/ plads kan du tage det af. Rejser du dig op fra din plads skal du ikke tage mundbindet på igen.
Præsten skal ikke have mundbind/visir på under selve gudstjenesten.
Ansatte og frivillige m.m. kan bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Allehelgensdag

Pladserne til gudstjenester allehelgensdag, er først og fremmest forbeholdt pårørende, som har modtaget en invitation.
Andre som gerne vil deltage i gudstjenesten, kan kontakte sognepræst Christina Morsing, tlf. 5929 1150

Næste gudstjeneste:

Søndag den 1. november
kl. 10.30 i Alleshave kirke
kl. 16.00 i Bjergsted kirke
kl. 19.00 i Bregninge kirke

På valgforsamlingen i Bregninge-Bjergsted-Alleshave sogn den 15. september 2020 blev følgende valgt til menighedsrådet:

1. Jens Bendix Nielsen
2. Anni Vognstoft
3. Annette Lambæk Kjærgaard
4. Kirsten Øriis Bjerrum
5. Marit Dorthe Augusta S. Laursen
6. Per Mogens Kristiansen

Som stedfortræder blev valgt følgende:

1. Hans-Erik Olsen
2. Henrik Linde
3. Rikke Løbner Christiansen

Menighedsrådet begynder sin 4 årige funktionsperiode 1. søndag i advent 2020.

Det bekendtgøres endvidere at der senest 4 uger efter valgforsamlingen kan ingives en kandidatliste, som dermed udløser et afstemningsvalg. Der skal vælges 6 medlemmer til menighedsrådet, og kandidatlisten skal være underskrevet af 6 stillere. Menighedsrådets funktionsperiode begynder den 29. november 2020, og slutter efter 4 år. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, og skal afleveres senest den 13. oktober 2020 til Anni Vognstoft, Kalundborgvej 48, 4593 Eskebjerg eller til Jens Bendix Nielsen, Alleshavevej 72, 4593 Eskebjerg.

Præste-praktikant
I ugerne 36-37 og igen i ugerne 46-48 har jeg den store fornøjelse at dele en præste-praktikant med to kolleger (Helga Tidemann Jensen, Årby og Morten Pedersen, Vor Frue). Vi får altså besøg af en ung teolog, Signe Krarup-Leth, der her i efteråret går på Pastoralseminariet i København.
Vi glæder os alle tre til at lære fra os.
Signe vil være med til så meget som muligt: gudstjenester, samtaler, plejehjemsbesøg, besøg i arresten, kirkelige handlinger, konfirmander og meget mere.
Den 6. september i Bjergsted Kirke kl. 10.30 vil vi være to der deles om højmessen, da det vil være Signe, der har formessen, dvs. læser søndagens læsninger samt holder prædikenen.

Kirkerne er åbne igen!

Men der er stadig forholdsregler, der skal tages, når vi er samlet til gudstjeneste og kirkelige handlinger:

♥  Hold afstand
♥  Mød ikke op hvis du føler dig syg
♥  Sæt dig/jer kun på de bænke, hvor der ligger et sangblad
♥  – vi sidder med 2 meters afstand, da vi har valgt at synge.
♥  I må gerne sidde sammen hustandsvis.
♥  Ønsker man at deltage i nadveren, skal man huske at tage en kop med brød og vin
♥  med sig ind fra våbenhuset.
♥  Medbring gerne jeres egen salmebog.

I Bregninge må vi max. være 50 — i Bjergsted 20 — og i Alleshave 16

Sognepræst og menighedsråd

Babysalmesang
Der er løbende opstart af nye hold, for yderligere oplysninger og tilmelding kontakt:
Sognepræst Christina Morsing, 5929 1150 eller csm@km.dk

 

Sorggruppe i Provstiet

I samarbejde med Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har vi startet sorggruppe i Raklev Sognehus.

Der er åben for tilmelding. Henvendelse skal ske til Lise Madsen på mail:
lise.madsen@ka-net.dk tlf. 2148 5274
Eller Dorthe Buch Hansen på mail:
dorthebuchhansen@gmail.com tlf. 3064 5416