bregninge-kirke.dk

Næste gudstjeneste

Søndag den 28. juli

kl. 10.30 Bregninge Kirke
(Efter gudstjenesten inviterer Flemming og Christina til kaffe i præstegårdshaven)

Med udgangspunkt i bl.a. Carl Nielsens bog ”Levende musik”, fortæller organist og komponist Povl Chr. Balslev, Svendborg,
om Carl Nielsen og dennes musik – både den symfoniske og sangene. Hvad er det der gør, at netop Carl Nielsen har ramt den nordiske, danske og fynske sjæl? Og så skal der selvfølgelig synges – for ”musik skal ikke kun beskrives med ord men opleves”.

Drop-in dåb i Kalundborg Provsti

Det er aldrig for sent at blive døbt! 
Fredag den 27. september i tidsrummet kl. 17-20,
har du muligheden i Vor Frue Kirke i Kalundborg. 
Se yderligere på www.kalundborgprovsti.dk
Arkivfoto@Viggo K. Pedersen

Kalundborg Provstis friluftsgudstjenesten på Amfi Vestsjælland 2. pinsedag, bød både på morgengymnastik og fadervor på syv forskellige sprog, se omtalen i NordvestNyt.

Se fotos af konfirmanderne i Alleshave, Bjergsted og Bregninge – klik her

Velgørenhedskoncerten blev en kæmpe succes, læs mere

Babysalmesang

Menighedsrådene i Viskinge-Avnsø, Bregninge/Bjergsted/Alleshave og Føllenslev/Særslev tilbyder fælles babysalmesang.

Der er løbende opstart af nye hold. Oplysninger kan fås hos sognepræst Christina Morsing, 5929 1150, sognepræst Sanne B. Kristensen, 5929 3060, og Henrik G. Olsen, 5926 8104 hos hvem man også kan tilmelde sig.

Sorggruppe i Provstiet

I samarbejde med Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har vi startet sorggruppe i Raklev Sognehus.

Der er åben for tilmelding. Henvendelse skal ske til Lise Madsen på mail:
lise.madsen@ka-net.dk tlf. 2148 5274
Eller Dorthe Buch Hansen på mail:
dorthebuchhansen@gmail.com tlf. 3064 5416