bregninge-kirke.dk

Læs referater fra menighedsrådets møde: 16.06.2021


Næste gudstjeneste:

Søndag,  den 20. juni
kl. 10.30 i Bregninge kirke

 

 

En lille god nyhed

I mange måneder har man skullet bære mundbind eller visir, når man gik ind i og ud af kirken. Det krav er nu ophævet, men man skal stadig holde god indbyrdes afstand og vise fornødne hensyn.

Sorggruppe i Provstiet

I samarbejde med Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har vi startet sorggruppe i Raklev Sognehus.

Der er åben for tilmelding. Henvendelse skal ske til Lise Madsen på mail:
lise.madsen@ka-net.dk tlf. 21 48 52 74
Eller Dorthe Buch Hansen på mail:
dorthebuchhansen@gmail.com tlf. 30 64 54 16