bregninge-kirke.dk

Læs referater fra menighedsrådets møde:  13.9.2023


"Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden, intet er skjult for dens glød." Foto: Unsplash.

Søndag den 24. september, henvises der til nabokirkerne.

Næste gudstjeneste:

Den 1. oktober kl. 10.30
i Bregninge kirke