Sognepræsten har fået ny stilling

Karen-Bolette Berg har pr. 1. maj fået en ny stilling og fratræder derfor stillingen i Bregninge-Bjergsted pastorat med udgangen af april måned.

Efter godt 9 år i embedet har Karen-Bolette valgt at søge nye græsgange: “Jeg har været glad for at være præst her” siger hun, “men jeg har fået lyst til også at prøve at være præst i et helt andet slags sogn, og nu har jeg fået stillingen i Lindehøj Sogn i Herlev, som jeg glæder mig til at tiltræde”.
Der bliver afskedsgudstjeneste i Bregninge Kirke søndag den 27. april kl. 10, og efter gudstjenesten bliver der mulighed for at sige farvel til sognepræsten i Sognehuset i Bregninge.

Årets konfirmationer gennemføres uændret.
Selvom den sidste gudstjeneste således officielt bliver 27. april, er der konfirmation i Bregninge Kirke den 1. maj kl. 10 og kl. 12, og her vil det være Karen-Bolette der konfirmerer årets konfirmander, sådan som det hele tiden har været meningen. “Jeg betingede mig, at jeg kunne nå at holde konfirmationsgudstjenesterne i Bregninge, før jeg skulle tiltræde, og de havde heldigvis også planlagt min indsættelse til om sødagen den 4. maj, så det gik op i en højere enhed” udtaler Karen-Bolette.
Der hører ingen præstebolig med til stillingen ved Lindehøj Kirke, så foreløbig bliver Karen-Bolette boende på egnen. “Men vi flytter selvfølgelig derind, når vi finder den rigtige bolig og ikke mindst det rigtige tidspunkt”, udtaler Karen-Bolette Berg, som er gift med sin kollega, Sven Hansen. parret bor i præstgården i Viskinge.
Interesserede kan se mere om Karen-Bolettes “nye kirke” på www.lindehojkirke.folkekirken.dk