bregninge-kirke.dk

Sammenlægning af sogne

Kirkeministeriet har godkendt sammenlægning af Bregninge, Bjergsted og Alleshave sogne fra den 1. januar 2020.
Navnet på det nye sogn er “Bregninge-Bjergsted-Alleshave sogn”. Sammenlægningen betyder, at der kun skal føres én kirkebog og ikke mindst, at menighedsrådet fremadrettet kan sammensættes uden hensyn til de tidligere sognegrænser.
Jens Bendix Nielsen
Menighedsrådsformand

Vinter 2018

Så må det vist være tiden til en lille bulletin fra Menighedsrådet.
Efteråret er afsluttet, bladene er væk fra træerne, nu er det kun den røde skovbund, der kvikker lidt op. I hvert fald, hvor der er bøgetræer.
Adventstiden er også ved at være slut og glider lige så stille over i den dejlige juletid.  Der har været besøg i kirkerne af børnehaverne og skolerne til gudstjenester og julehygge. Der har været de ni læsninger, som var vældig godt besøgt. Adventslysene er nu ved at være brændt ned.
Der har også i efteråret været en del bisættelser og begravelser, vi føler med de efterladte.

Men nu skal vi til julegudstjenester og salmesang af de mange dejlige gamle julesalmer, som giver stemning og hygge også i de små hjem, når der danses omkring det fine grønne træ, som i dagens anledning er pyntet op.
Og nytåret ikke at forglemme med den festlige nytårsgudstjeneste med knald og lidt ballade.

Menighedsrådet har holdt juleferie i december måned, men i januar går vi i gang med arbejdet med regnskaber og budgetter, renoveringsarbejder, vedligeholdelsesarbejder og personalet laver det kirkegårdsarbejde, som kan laves om vinteren og kigger kirkerne og sognehuset efter i sømmene.

Vores to gravermedhjælpere er gået på vinterpause i januar og februar, men vender stærkt tilbage 1. marts.

Ellers kan vi sige at tingene kører stille og roligt. Budgettet er overholdt nogen lunde, dog kommer regnskabet ud med et lille underskud. Vedligeholdelsesopgaver er ikke altid lige til at beregne priserne på, der følger tit merarbejde med. Men der er blevet malet og kalket. Mure repareret. Træer og hække efterplantet. Den varme sommer var lidt hård ved kirkegårdene.

Vores Ellebogruppe arbejder stille og roligt med gudstjenester og sang og musik med efterfølgende kaffe og kage. Men skulle der sidde en eller flere, der vil hjælpe til på plejehjemmet, så er I velkomne.

Vores foredrag og fællesmøder med nabokirkerne  har været godt besøgt, og vi ser frem til gode oplevelser i det nye år.

Men med denne lille skrivelse ønsker vi alle en rigtig glæde jul og et godt og lykkebringende nytår.

Med julehilsen

Menighedsrådet

Sommer 2018
Så er det tid for en lille bulletin her i forårets og sommerens varme. Vi håber, at I alle nyder det gode vejr, som vi bliver forkælet med. Det er jo dejligt med de gode vitaminer, solen beriger os med, og selvom nogle måske mener, at det er for varmt, så må vi krybe i skyggen og tage lidt koldt at drikke. Vi kan kun håbe, at vejret også vil være med os, når børnene får skoleferie og nogle af os måske skal på ferie ved skov og strand. Og skal man være hjemme, så husk på de dejlige steder vi kan benytte os af: grusgravene med søer og vandrestier, skovene omkring os og ikke mindst Vester Lyng, der lokker med svalende bølger. Dog en lille advarsel – lad være med at tænde bål og hvis I laver grillmad på stranden , så tag engangsgrillen med jer, når I går hjem.

Med hensyn til vores arbejde i Menighedsrådet, så er der lavet budgetter for 2019, og arbejdet efter kirkesyn i det tidlige forår er i gang. Der bliver repareret og malet og plantet rundt om vores kirker og på kirkegårdene og i Sognehuset.

Vi slås lidt med rådyr på annekskirkegården i Bjergsted, de trænger ind og spiser af de blomster, som graveren planter på gravene. Der tales om at opsætte hegn, men vi observerer lidt i første omgang og forsøger at lukke de små huller, der er et par steder.

Der er blevet plantet et nyt større træ på Bregninge kirkegård, et tempeltræ.

Vi håber at I, der kommer på kirkegårdene, vil fortælle os såfremt, der er noget, I mener mangler på kirkegårdene. Det kan være en bænk, det kan være nogle planter, det kan være belysning, måske et lille hjørne hvor børn, der er med, kan hygge sig lidt. Ja I må bare sige til, så vil vi se på det. Det kunne også være, der var nogle, der gerne ville hjælpe med at lægge blomsterløg til efteråret. Det kunne måske være et rart samarbejde for borgere og vores personale/menighedsråd.

Vores Ellebogruppe fungerer stadig, og der spilles, synges og spises kager ved de forskellige kirkelige handlinger og koncerter på Ellebo. Men der kan godt bruges flere frivillige hænder til at hjælpe, når der afholdes gudstjeneste. Det behøver ikke væres  hver gang, men når man har tid. Det er en vigtig ting for plejehjemmets beboere, at der bliver afholdt forskellige arrangementer. Ellebogruppen gør en stor forskel.

Vores venskabskirke: Kirke Helsinge har vi besøgt her i foråret og til efteråret kommer de på besøg her. Vi går til gudstjeneste i en af de 3 kirker hos os, eller en af de 3 hos dem. Bagefter spiser vi lidt mad sammen og taler om de emner, der måtte være interessante – kirkerne, kirkegårdene, nye love osv. Det er nogle gode møder, og så taler vi med lidt andre end lige vores egen kreds. I øvrigt er det ikke kun menighedsrådet der kan deltage. De kirkegængere, der har lyst til at være med kan også deltage. Når vi tager udenbys, fordeler vi os i biler.

Lige for tiden arbejder vi også med begrebet Grøn Kirke. Det er vigtigt, at vi passer på skaberværket og værner om vores miljø, jord og ressourcer. Ikke kun for at spare penge, men også for et bevare og beskytte det, som er bygget op og skabt  for meget lang tid siden. Men naturligvis ser vi også på, hvor man i den sammenhæng måske kan spare ved at forandre måske små tiltag.

Af begivenheder senere på året, er der et 10 års jubilæum, det er vores præst, Christina, og Alleshave Kirke har 90 års jubilæum i år. Så der er lidt begivenheder at se frem til. Vores organist har vi ”kobberbryllup” med i år.

Ellers kan vi kun sige nyd, henvend jer såfremt, der er ting I ønsker sat på dagsorden i Menighedsrådet.

 

Venlig hilsen og fortsat god sommer

Menighedsrådet