bregninge-kirke.dk

Sammenlægning af sogne

Kirkeministeriet har godkendt sammenlægning af Bregninge, Bjergsted og Alleshave sogne fra den 1. januar 2020.
Navnet på det nye sogn er “Bregninge-Bjergsted-Alleshave sogn”. Sammenlægningen betyder, at der kun skal føres én kirkebog og ikke mindst, at menighedsrådet fremadrettet kan sammensættes uden hensyn til de tidligere sognegrænser.
Jens Bendix Nielsen
Menighedsrådsformand