bregninge-kirke.dk

Julen  2017

Hermed rigtig glædelig jul til alle – store som små.
Juletravlheden er over os. Vi køber gaver, vi indkøber mad til de hyggelige julemiddage og –frokoster, hvor vi samles med familie og venner fra nær og fjern.

Vi skal nok også en tur i kirke til en af de mange gudstjenester enten juleaftensdag eller juledag, hvor vi skal synge en masse af de dejlige julesalmer, og ikke at forglemme, vores nytårsgudstjeneste med knald og champagne. Så bliver året afsluttet pænt. Og vil man mere i kirke, så kan det anbefales at gå til vores nabokirker.

Det har været et stille efterår i kirkeregi.
Det, vi arbejder med lige nu og fortsætter med efter juleferien, er kistehåndtering, som arbejdstilsynet synes skal gøres bedre og mere sikkert. Derudover skal vi have lavet vores lapidarier færdige mht. skiltning og et lille skrift, som skal ligge i våbenhuset i vores kirker.

Der har været afholdt kurser i grandækning, hvor også vores personale deltog og fik en andenplads. Vi er glade for den indsats, personalet yder mht. grandækning, som gøres utrolig flot. Også kirkerne pyntes altid til de arrangementer, der afholdes.

Vores 2 gravermedhjælpere går på vinterpause fra 1. januar og til 1. marts.
Ellers kan vi berette, at vores budget for 2017 er blevet overholdt og ender med et lille overskud. Det vil I høre mere om, når det endelige regnskab er opgjort i starten af 2018.

Juletræerne i vores kirker er som sædvanligt blevet pyntet af sognets børnehaver og skoler. Det er altid nogle hyggelige arrangementer, hvor der bliver leget og sunget og spille krybbespil.

Også på Ellebo er der foregået noget i december. Der var kirkegang for de ældre beboere, der kunne køres eller selv gå til Bregninge kirke. Efterfølgende var der gløgg og æbleskiver, kaffe, småkager og hjemmebag. Og børne-og ungdomskoret kom også forbi og sang lidt. En rigtig hyggelig eftermiddag.

De ni læsninger i Bjergsted Kirke var til en fyldt kirke med konfirmander og voksne, der læste op. Der blev sunget med ledsagelse af vores gode organist og kirkesanger, samt børne- og ungdomskoret, som også gav ekstranummer med klapsalver – dejligt med så meget liv i kirken.

Året er gået utrolig hurtigt – ind i mellem måske for hurtigt. Er der noget vi har glemt? Er der noget, der ikke er gjort ordentligt eller anderledes? Den slags spørgsmål dukker altid op, når man gør status. Men vi mener, vi er godt med, og vi er overbeviste om, at der næste år vil blive afholdt fine gudstjenester, små koncerter og foredrag her i vores eget sogn og i samarbejde med nabosognene.

Så  hermed tak for året, der næster er gået. Vi glæder os til at gå i gang med 2018.

Venlig hilsen
Menighedsrådet