Billeder fra konfirmationer i de tre kirker

Konfirmander i Alleshave Kirke, den 26. maj 2019.
Fra venstre: Præsten, Matilde Degn Palmstrøm, Sarah Bøgh Damgård, Søs Dimple, Emilie Friis-Møller, Agnes Eskerod Bønløkke Olsen og Mads Juul Baarupdal.

Konfirmander i Bjergsted Kirke, den 30. maj 2019.
Fra venstre: Præsten, Noel Mayfield Seifert, Gry Andrea Mørtz Christiansen, Flora Kirstine Svendsen, Viktor Boje Kallenbach og Vilhelm Schmidt Johansen

Konfirmander i Bregninge Kirke, den 2. juni 2019.
Stående fra venstre: Præsten, Nanna Munk Lauritsen, Emma Birthe Hanning, Sarah Louise Jespersen, Ellen Feldborg Bennett, Teys Jonn Kristiansen og Gustav Carl Lohmann Poulsen.
Siddende fra venstre: Laura Louise Rasmussen, Megan Sjelborg, Marinella Victoria Christiansen, Cecilie Sofie Karlsen, Mirah Godthaab Nordahl Petersen og Casper Echberg Marcussen.