bregninge-kirke.dk

Ellebo-gruppen vinder årets Palladiuspris

I år var Kirkernes Ellebo-gruppe så heldige at de vandt årets Palladius Pris på 5.000 kr. Med pengene fulgte en buket blomster og en statuette af Peder Palladius.
Det var menighedsrådet der havde indstillet gruppen til prisen og i indstillingen står der bla.: Gruppens medlemmer evner at møde beboerne der, hvor de er (demente, svagtseende osv.) De frivillige evner også at få alle – det kirkelige personale og beboerne – til at føle sig velkomne.”

Prisen blev overrakt på Stiftsdagen i Roskilde den 25. marts og det blev Birgit Jensen og Anne Hørlykkes lod at modtage prisen på gruppens vegne.
Christina Morsing overbragte gruppens store tak for prisen.

 

Historien om Palladiusprisen
I 2002 indstiftede den daværende Roskilde Stiftsfond på foranledning af biskop Jan Lindhardt en ny initiativpris på 10.000 kroner, der var bevilget af Roskilde Stiftsfond.

Med indstiftelsen af prisen ønskede man at sætte fokus på de mange initiativer og projekter, der er i gang rundt omkring i stiftet iværksat af præster, menighedsråd, kordegne og alle andre, der arbejder for kirken i Roskilde Stift – herunder naturligvis også frivillige.

Prisen kan vindes af enkeltpersoner og en gruppe af mennesker. En dommerkomité bestående af et menighedsrådsmedlem, en provst, biskoppen og mediekonsulenten udgjorde den oprindelige dommerkomite.

Den første Palladiuspris blev overrakt på Stiftsmødet den 17. november 2002.

Peder Palladius var Sjællands første lutherske biskop. I sin berømte visitatsbog fra 1540erne beretter han om sine rejser rundt i de sjællandske landsogne. På rejserne fortæller Palladius i et jævnt og folkeligt sprog folket om den nye evangelisk-lutherske tro, som ved reformationens indførelse var blevet den eneste tilladte. Palladius har lagt navn til Roskilde Stifts initiativpris.

I 2004 blev den kontante pengepræmie suppleret med en statuette lavet af keramikeren Bent Schmidt fra Haslev.

Den økonomiske baggrund for at få skabt statuetterne var en donation på 18.000 kroner fra Annie og Otto Detlefs Fond. I sin begrundelse for at yde donationen var anført, at man ønskede at støtte stiftets påskønnelse af personer der udviste kreativitet og fornyelse i kirkeligt regi.

Oprindeligt blev der udformet ti Palladiusser, der med stiftsfondens velvilje siden er suppleret med ti ekstra.

Palladiusprisen er siden 2002 tildelt personer, hvis projekter har været til gavn i lokal sammenhæng eller for hele stiftet, eller som har gjort en særlig indsats i en eller anden kirkelig sammenhæng.

Siden 2004 er der hvert år blevet uddelt to priser én på 10.000 kroner og én på 5.000 kroner.

Ved etableringen af Stiftsrådet og ændringen af økonomiloven, der skabte hjemmel for at udskrive et bindende stiftsbidrag blev Roskilde Stiftsfond nedlagt. Stiftsrådet har imidlertid truffet beslutning om fortsat at afsætte penge af det bindende stiftsbidrag til uddeling af Palladiusprisen.