Skærpede corona-restriktioner

Fra søndag den 19. december gælder følgende regler for gudstjenester, herunder dåb, vielser og begravelser, samt øvrige menighedsarrangementer:

Der indføres arealkrav, så der maksimalt må tillades adgang for 1 deltager pr. 2 kvm. gulvareal, hvis deltagerne sidder ned, og 1 deltager pr. 4 kvm gulvareal, hvis deltagerne i det væsentlige står op.

Der indføres krav om mundbind ved gudstjenester, kirkelige handlinger og menighedsarrangementer. Mundbindet vil kunne fjernes, når deltagerne sidder ned.

Krav om coronapas ved gudstjenester, kirkelige handlinger samt menighedsarrangementer videreføres. Det betyder at, der er krav om coronapas, hvis der er adgang for mere end 100 personer indendørs og 1000 personer udendørs.

Særligt for gudstjenesterne den 24. december 2021
Her gælder følgende anbefalinger, som er udarbejdet efter rådgivning fra Sundhedsstyrelsen:

Der bør gøres en særlig indsats for at regulere trafikken ved ind- og udgange, og for at folk uden for kirkerne ikke står i større, men i mindre grupper, hvis der er mange.

Det anbefales, at der er sørget for siddeplads til alle inden for det gældende arealkrav, og at kirkegængere hjælpes hurtigt på plads for at undgå sammenstimling.

Der bør være ekstra fokus på udluftning og pause mellem gudstjenesterne.

Kor- og kirkesangere opfordres til at holde særlig afstand (ca. 2 m) til hinanden, dirigenten og menigheden, særligt hvis de synger uden mundbind.

Sundhedsmyndighederne opfordrer netop juleaftensdag til, at man beholder mundbind på, også når man sidder ned, og når man synger med på salmerne.