Præsentation af bryllupstæppet

Nyt bryllupstæppe til Bregninge-Bjergsted-Alleshave Pastorat

Efter 4 års arbejde har de tre kirker fået et bryllupstæppe.

Set fra venstre: Anne Hjerrild Petersen, Birtha Morsing, Christina Morsing. Marianne Nielsen var desværre forhindret.

I 2014 læste sognepræst Christina Morsing en artikel i Menighedsrådenes Blad om en kirke, der ved hjælp af frivillige syersker, havde fået et bryllupstæppe. Det inspirerede Christina til ideen om, at det kunne være så flot også at have et her i de tre kirker, hvor hun virker. Det skulle være et håndbroderet tæppe, som kommende brudepar skulle stå på, når de sagde deres JA til hinanden.

Heldigvis er der i sognet en meget vigtig person, der oftest er med på præstens ideer. Anne Hjerrild Petersen, som også hjælper med pastoratets børne- og ungearbejde, tog ideen op og gav sig til at tænke mønster, farver og symboler.

Det endte med, efter en ideudveksling med Christina, at tæppet skulle være rektangulært i form. Rammen blev 12 blå rækker; himlen og vandets farve og 12 fordi der er 12 måneder på et år. Centrum skulle være et Dagmarkors og over det, som en bue (regnbue, himmelbue, knæfaldsbue) skulle der være syv (der er syv dage på en uge) stjerner med hvert sit kristne symbol.

De syv symboler er:  Livets træ med 12 blade i regnbuens farver, den oldkirkelige fisk, duen, en røde rose med et forelsket par broderet i guldtråd, et anker, en engel med et neg og til sidst en påskelilje.

Tæppet i sin helhed symboliserer det fundament, hvorpå kommende ægtefolk skal bygge deres ægteskab. Fortællingen om Jesus Kristus, ham selv og hans ord, er den faste grund som de skal bygge deres tro, håb og kærlighed på.

De syv stjerner, dagmarkorset, og den blå kant er broderet af Anne og den grønne baggrund har Anne fået hjælp til af Christina Morsing, Birtha Morsing (præstens svigermor) og Marianne Nielsen (svigermors veninde).

Det færdige bryllupstæppe, samt det tilhørende antependium til knæfaldet, som sognepræsten lavede undervejs, blev præsenteret for menigheden ved kirkekaffen den 22. juli og Christina Morsing glæder sig meget til at tage det i brug ved det førstkommende bryllup som hun skal forrette i en af de tre kirker.