Video – 1. s.e. påske i Bregninge Kirke

Klik på billedet og se videoen fra gudstjenesten i Bregninge Kirke.

Søndagens prædiken

Det som umiddelbart kan opfattes som en fortælling om et forhør – altså en situation, en samtale med et negativt indhold, er faktisk det modsatte. I dag taler Jesus og Peter nemlig om noget der er ganske positivt, en ting der er smukt, for i dag taler de to om kærligheden.

Kærligheden er mange ting og umulig at fange og beskrive en gang for alle. Kærligheden gennemsyrer hele vor tilværelse. Ikke kun hvad angår de største følelser og de mest afgørende handlinger i livet, men også som en dagligdags ting.

Kærligheden er den daglige lim i vores liv med hinanden.

Men kærligheden siger samtidig ikke sig selv. Den kræver ord og gerning og det er det, den får i dagens evangelium. Jesus sætter ord på det forhold Han og Peter har til hinanden. I deres samtale skaber ordene hvad de nævner – altså at Jesus og Peter har et ganske særligt forhold.

Når vi sætter ord på kærligheden giver det sikkerhed, varme og glæde. Det at kærligheden bliver sagt gør at vi ved os elsket – tænk bare på hvor mange gange vi siger til vores elskede: jeg elsker dig – og hvor dejligt det er at høre dem retur.

Når det bliver gjort med vilje, kan ordene aldrig blive slidt op, så de mester deres betydning. Der må følge kærlighed med, der må følge handling med.

Peter må give Jesus den plads der er nødvendigt, og vi må gøre det samme.

Vi må elske hinanden – for det er i den kærlighed at vi kan møde den opstandne mester i live igen. Lad os derfor ikke være bange for at elske, lad vores hjerter være åbne, for det er i kærligheden at Gud møder os.

Amen

Salmen er vers 1-2, 8-9 af 249: Hvad er det at møde den opstandne mester i live igen.