Gudstjeneste i Bregninge Kirke kl. 10.30

Nyt bryllupstæppe og kirkekaffe
Ved kirkekaffen efter højmessen vil der være mulighed for at betragte og høre mere om kirkernes nye bryllupstæppe.
Primus motor for projektet er Anne Hjerrild Petersen, Hagendrup. Anne er til daglig den, der hjælper præsten med skøre kreative ideer, når det gælder børne- og konfirmandarbejdet. Og bryllupstæppet er så også en af disse.
Ved kirkekaffen vil Anne og de tre andre syersker: Marianne Nielsen, Birtha Morsing og sognepræsten være til stede.

Søndag, den 22. juli 2018

Gudstjeneste kl. 10.30

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 
Jesus sagde: »Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud! Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.« Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.