bregninge-kirke.dk

 

Næste gudstjeneste

Søndag den 21. oktober
kl. 10.30  Bjergsted Kirke

Allehelgen

Kirkeministeriet har meddelt at anmeldere til et dødsfald ikke må modtage brev fra kirken i anledning af Allehelgen, hvis de ikke er medlem af Folkekirken.
Da vi derfor ikke kan orienterer jer om den gamle tradition med at læse navnene op på de døde siden sidste Allehelgen, har vi valgt ikke at medtage navnet på afdøde – selvom afdøde var medlem af Folkekirken.
Ønsker I at vi medtager navnet bedes I så kontakte præsten i den sogn, handlingen har fundet sted eller urne/kiste evt. er sat ned.
Dette skal ske inden søndag den 4. november eller evt. også på selve dagen på den liste, der vil ligge fremme i våbenhuset.

Mange hilsner
Christina S. Morsing, sognepræst
Bregninge-Bjergsted-Alleshave Pastorat
5929 1150/ 2944 3125


TAK! Tak for en fantastisk høstfest, tak til alle som var med til at fejre høstgudstjeneste, tak for dejlig mad, tak for dansen, tak for lækre kager og ikke mindst TAK FOR BLOMSTER, VIN OG GAVER.

Christina Morsing


Se alle billederne

Sorggruppe i Provstiet

I samarbejde med Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har vi startet sorggruppe i Raklev Sognehus.

Der er åben for tilmelding. Henvendelse skal ske til Lise Madsen på mail:
lise.madsen@ka-net.dk tlf. 2148 5274
Eller Dorthe Buch Hansen på mail:
dorthebuchhansen@gmail.com tlf. 3064 5416