bregninge-kirke.dk

Læs referater fra menighedsrådets møde:  19.01.2022


Næste gudstjeneste:

Søndag den 23. januar kl. 10.30
i Bjergsted kirke

Der skal bæres mundbind når man går ind og ud.

Corona-restriktioner
Fra og med søndag den 16. januar blev arealkravet ophævet. Eneste begrænsning var herefter, at man skulle bære mundbind når man går og står, samt vise coronapas ved over 100 personer.
Disse restriktioner gælder foreløbig indtil den 31. januar 2022.

 

Nu starter vi babysalmesang i Bregninge Kirke

Fredag den 4. februar kl. 10-12 starter vi  et nyt forløb på seks gange (uge 7 springes over). Babysalmesang i kirkens smukke rum er en musikalsk oplevelse for nybagte familier, hvor alle kan være med. Med salmesang og enkle rekvisitter skaber vi sammen en musikalsk stund hvor sanserne bringes i spil.
NB – det er et tilbud for alle i de tre pastorater, og tilmelding sker derfor til sognepræsterne.

10. marts kl. 19.00 “Tango og vino”

I anledning af vi er begyndt et nyt år i Herrens navn, inviterer de tre sogne til fællesarrangementet “Tango og vino aften”, i Bregninge kirke. Læs mere

Sorggruppe i Provstiet

I samarbejde med Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har vi startet sorggruppe i Raklev Sognehus.

Der er åben for tilmelding. Henvendelse skal ske til Lise Madsen på mail:
lise.madsen@ka-net.dk tlf. 21 48 52 74
Eller Dorthe Buch Hansen på mail:
dorthebuchhansen@gmail.com tlf. 30 64 54 16