bregninge-kirke.dk
Jesus helbreder en døvstum.


Næste gudstjeneste:

Søndag den 24. marts
— 3. søndag i fasten —

kl. 10.30 i Bregninge Kirke

Denne søndag eftermiddag indbyder B&U-koret og Heidi Turi Montan til velgørenhedskoncert til fordel for kirkens hjælpekasse.
Hjælpekassen hjælper økonomisk trængte familier med et lille bidrag til afholdelse af dåb eller konfirmation.
Koncerten har til hensigt at skabe opmærksomhed på hjælpekassen samt samle penge ind til den.
Koncerten bliver i to afdelinger afbrudt af en pause, hvor der kan købes en kop kaffe/the og et stykke kage – overskuddet herfra går selvfølgelig til hjælpekassen.
Første afdeling vil bestå af forskellige Mozart kompositioner med Heidi Turi Montan som solist, mens anden afdeling vil være B&U-koret med et blandet repertoire.
Hele koncerten bliver krydret med forskellige musikalske gæster, men det skal være en overraskelse. Der er derfor rigtig god grund til at komme forbi Bregninge Kirke til en musikalsk eftermiddag.
Efter koncerten er det muligt at donere til hjælpekassen, som man har mulighed og lyst.

Babysalmesang

Menighedsrådene i Viskinge-Avnsø, Bregninge/Bjergsted/Alleshave og Føllenslev/Særslev tilbyder fælles babysalmesang.

Der er løbende opstart af nye hold. Oplysninger kan fås hos sognepræst Christina Morsing, 5929 1150, sognepræst Sanne B. Kristensen, 5929 3060, og Henrik G. Olsen, 5926 8104 hos hvem man også kan tilmelde sig.

Sorggruppe i Provstiet

I samarbejde med Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har vi startet sorggruppe i Raklev Sognehus.

Der er åben for tilmelding. Henvendelse skal ske til Lise Madsen på mail:
lise.madsen@ka-net.dk tlf. 2148 5274
Eller Dorthe Buch Hansen på mail:
dorthebuchhansen@gmail.com tlf. 3064 5416