bregninge-kirke.dk

Læs referater fra menighedsrådets møde:  16.11.2022


Næste gudstjeneste:

Søndag –  den 4. december kl. 9.00
i Bregninge kirke v/ S.B. Kristensen

Jule-kirkerod i Bregninge
8. december 2022 kl. 16.00-19.30 i  sognehuset

Vi starter kl. 16.00 i Sognehuset med at være kreative i forskellige værksteder. Efter en kort andagt i kirken slutter vi af med at spise sammen.

Tilmelding senest den 4. december på 5929 1150 / 2944 3125 eller csm@km.dk
Pris er 30 kr. for mad, for alle over 12 år og 10 kr. for alle under 12 år.

Menighedsplejen – december måned er højsæson

Menighedsplejen er som ordet nævner, pleje af menigheden. Med andre ord sørger menighedsplejen for at drage omsorg for borgerne gennem socialt arbejde og aktiviteter i fællesskab.
Med en kristen terminologi kalder vi det for diakoni. Diakoni betyder altså kirkens omsorgstjeneste.
Læs mere om julehjælp og andre aktiviteter