bregninge-kirke.dk

Næste gudstjeneste

2. pinsedag på Amfi Vestsjælland

Kl. 9.30 Pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring i området. Vi mødes kl. 9.00 ved servicebygningen til kaffe og information.

Kl. 11.00 Fællesgudstjeneste
Gudstjeneste på amfiscenen. Der medvirker præster og musikere fra flere af kirkerne i Kalundborg Provsti. Tema: Tænd Ild.

Sorggruppe i Provstiet

I samarbejde med Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har vi startet sorggruppe i Raklev Sognehus.

Der er åben for tilmelding. Henvendelse skal ske til Lise Madsen på mail:
lise.madsen@ka-net.dk tlf. 2148 5274
Eller Dorthe Buch Hansen på mail:
dorthebuchhansen@gmail.com tlf. 3064 5416