2. pinsedag på Amfi Vestsjælland

21. maj 2018 – kl. 9.00 / 11.00

Den årlige fælles friluftsgudstjeneste for kirkerne i Kalundborg Provsti.

Kl. 9.30 Pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring i området. Vi mødes kl. 9.00 ved servicebygningen til kaffe og information.

Kl. 11.00 Fællesgudstjeneste
Gudstjeneste på amfiscenen. Der medvirker præster og musikere fra flere af kirkerne i Kalundborg Provsti. Tema: Tænd Ild.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus sagde: »Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne: ›Alle skal være oplært af Gud.‹ Enhver, som har hørt og lært af Faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set Faderen, undtagen den, der er fra Gud; han har set Faderen. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.« Joh 6,44-51