Nyheder

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Julen  2017

 

Hermed rigtig glædelig jul til alle – store som små.


Juletravlheden er over os. Vi køber gaver, vi indkøber mad til de hyggelige julemiddage og –frokoster, hvor vi samles med familie og venner fra nær og fjern.


Vi skal nok også en tur i kirke til en af de mange gudstjenester enten juleaftensdag eller juledag, hvor vi skal synge en masse af de dejlige julesalmer, og ikke at forglemme, vores nytårsgudstjeneste med knald og champagne. Så bliver året afsluttet pænt. Og vil man mere i kirke, så kan det anbefales at gå til vores nabokirker.


Det har været et stille efterår i kirkeregi.
Det, vi arbejder med lige nu og fortsætter med efter juleferien, er kistehåndtering, som arbejdstilsynet synes skal gøres bedre og mere sikkert. Derudover skal vi have lavet vores lapidarier færdige mht. skiltning og et lille skrift, som skal ligge i våbenhuset i vores kirker. 


Der har været afholdt kurser i grandækning, hvor også vores personale deltog og fik en andenplads. Vi er glade for den indsats, personalet yder mht. grandækning, som gøres utrolig flot. Også kirkerne pyntes altid til de arrangementer, der afholdes.


Vores 2 gravermedhjælpere går på vinterpause fra 1. januar og til 1. marts.
Ellers kan vi berette, at vores budget for 2017 er blevet overholdt og ender med et lille overskud. Det vil I høre mere om, når det endelige regnskab er opgjort i starten af 2018.


Juletræerne i vores kirker er som sædvanligt blevet pyntet af sognets børnehaver og skoler. Det er altid nogle hyggelige arrangementer, hvor der bliver leget og sunget og spille krybbespil.


Også på Ellebo er der foregået noget i december. Der var kirkegang for de ældre beboere, der kunne køres eller selv gå til Bregninge kirke. Efterfølgende var der gløgg og æbleskiver, kaffe, småkager og hjemmebag. Og børne-og ungdomskoret kom også forbi og sang lidt. En rigtig hyggelig eftermiddag.


De ni læsninger i Bjergsted Kirke var til en fyldt kirke med konfirmander og voksne, der læste op. Der blev sunget med ledsagelse af vores gode organist og kirkesanger, samt børne- og ungdomskoret, som også gav ekstranummer med klapsalver – dejligt med så meget liv i kirken.


Året er gået utrolig hurtigt – ind i mellem måske for hurtigt. Er der noget vi har glemt? Er der noget, der ikke er gjort ordentligt eller anderledes? Den slags spørgsmål dukker altid op, når man gør status. Men vi mener, vi er godt med, og vi er overbeviste om, at der næste år vil blive afholdt fine gudstjenester, små koncerter og foredrag her i vores eget sogn og i samarbejde med nabosognene.


Så  hermed tak for året, der næster er gået. Vi glæder os til at gå i gang med 2018.

 

Venlig hilsen
Menighedsrådet

 

3. kvartal 2017

 

Så har vi efteråret over os – nogle vil nok påstå, at det har været efterår længe, men vi har alligevel haft lune og varme dage, hvor vi har kunnet sidde udenfor i solen, og så har sommeren også budt på andre ting, måske besøg på museer og andre indendørs aktiviteter.

 

Blomster er blevet plukket, frugttræer og buske er blevet ribbet og lagt i fryser eller syltet til dejlige marmelader og andet godt – måske en lille frugtsnaps.

 

I kirkerne synger vi nu de dejlige høst-og efterårssalmer.

 

I begyndelsen af måneden, den 3. September, var menighedsrådet og de frivillige der deltager i arbejdet på Ellebo, og når der er arrangementer i sognehuset, på en studietur som gik til Bjærnede Kirke (den eneste rundkirke på Sjælland), hvor der var gudstjeneste og efterfølgende rundvisning. Efterfølgende spiste man en lille frokost på Gyrstinge Skovkro og sluttede med kaffe i Sporvognsmuseet - en god dag, hvor vejret var godt. 

 

Ugen efter var der høstgudstjeneste i Bregninge Kirke med efterfølgende frokost og sognemøde. Her blev der fortalt lidt om, hvad vi har bedrevet det sidste år med i menighedsrådet og de udvalg, der hører med. Vi talte også om beslutningen om at lægge de 3 sogne (Bregninge-Bjergsted-Alleshave) sammen til ét sogn. Det er jo ligesom en naturlig følge af sammenlægningen af de 3 menighedsråd for snart mange år siden. Vi har alligevel fælles præst og fælles økonomi. Det vil gøre det nemmere ved fremtidige valg, at få folk til at stille op til menighedsrådet, da der så ikke vil være sognegrænser.

 

Det var en flot pyntet kirke, da vi havde høstgudstjeneste og en fin lille frokost bagefter. Der var rigtig fint besøg i kirken, desværre gik der ikke så mange med i sognehuset bagefter – en skam, for det er jo ved sådanne møder, man kan komme med forslag og høre om årets gang.

 

Der har været salmesangsaften, hvor vi sang Luthersalmer. Det var en fin aften i kirken, hvor vi efter sangen fik kaffe og lidt mundgodt. Det var et arrangement, som var et fællesarrangement med Viskinge/Aunsø og Føllenslev/Særslev menighedsråd.

 

På søndag, den 8. oktober, får vi besøg af vores venskabskirke fra Kirke Helsinge til gudstjenesten og en efterfølgende frokost og snak i sognehuset. Det er hyggeligt med denne udveksling, hvor både præster, menighedsrådsmedlemmer og sognebørn kan være sammen.

 

Ellers kan vi kun opfordre til at I alle sammen kommer med forslag til os, hvis der er noget I gerne vil have taget op i menighedsrådet – samtaler, arrangementer af forskellig art eller hvad der måtte røre sig ude blandt jer i sognet.

 

Dette var en lille efterårshilsen, i skrivende stund skinner solen dejligt.

 

Venlig hilsen

 

Menighedsrådet

 

2. kvartal 2017

 

Her under sommerens sol, varme, regn og blæst tilbringer man jo også en del tid indenfor. Så kommer man jo i tanke om, hvor længe siden, der er skrevet noget til vores hjemmeside, så hermed en lille bulletin.

 

Der var valg i november 2016, hvor vi havde fredsvalg. Vi fik dog ikke valgt et fuldt menighedsråd (MR)på 8, der var kun 5 personer, der stillede op. Derimod har vi suppleanter ved alle 3 kirker. Det havde naturligvis været dejligt med lidt flere opstillede, men os der sidder i MR klør på med fuld kraft.

 

Der er i efteråret, til jul og i foråret blevet afholdt de traditionelle koncerter: efterårskoncert i Alleshave, julekoncert i Bregninge og forårskoncert i Bjergsted. Med rigtig mange mennesker alle steder og den morsomme nytårskoncert i Bregninge Kirke.

 

 Vi har afholdt forskellige foredrag i sognehusene i Bregninge, Viskinge og føllenslev alle med god deltagelse.

 

Vores kirkegang foregår på traditionel vis. Præsten forsøger et lave lidt forandringer i ny og næ: med en lægmandstaler, nogle forskellige til at sige bønnerne og gudstjenester med mere sang end tale. Det virker, som om vores kirkegængere tager godt i mod det.

 

Vi har også fået en venskabskirke: Kirke Helsinge. Der var MR og flere sognebørn på besøg til gudstjeneste i juni måned med efterfølgende frokost og snak om vores ligheder og forskelligheder. Til oktober kommer Kirke Helsinge så på besøg hos os.

 

Der sker naturligvis de almindelige begivenheder i kirkerne – dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser. De fleste er planlagt, men noget kan heldigvis ikke planlægges.

 

Der har været lidt udskiftning på personalesiden: vores gravermedhjælper sagde op i foråret, han havde fået nyt arbejde som graver. Det var vi kede af, men det var forståeligt. Folk skal jo videre. Der er ansat en ny gravermedhjælper Jette, flere har måske mødt hende på kirkegården.

 

Vores to kirkesangere sagde også op i det tidlige forår, så der har været lidt vikarer på i perioder, men der er ansat en ny kirkesanger, Frank, som jer der kommer i kirken naturligvis har både set og hørt.

 

Vi arbejder med vedligeholdelse og reparationer i vores 3 kirker og på kirkegårdene. Bregninge kirke er blevet kalket i år, der vil senere blive sat nye vinduer i Alleshave kirke, og i Bjergsted er der udført en del malerarbejder og murer arbejde vil blive sat i gang her over sommeren.

 

En stor ting er dog sket. Vore præst, som havde orlov i 3 måneder sidste år, har skrevet en bog om Alleshave Kirke. Det er blevet en rigtig fin bog, der fortæller om tilblivelsen af Alleshave Kirke.

 

Ellers er der lidt feriestemning over hele linjen. Både de ansatte og medlemmer af MR har krav på ferie i ny og næ, men så kommer man jo for det meste også  tilbage afslappet og med nye indtryk og måske lidt trætte, hvis man har arbejdet med sit hus eller have.

 

Dette var en lille sommerhilsen .

 

Venlig hilsen

Menighedsrådet

 

2. kvartal 2016

 

Det er utroligt som tiden går. Nu er vi allerede midt i 2. kvartal i 2016. Foråret bruser rundt omkring os og alting springer ud. Solen er forholdsvis meget med os, så alt er dejligt lige nu.


Vi afsluttede 1. kvartal med den dejlige påskeuge. Skønne og stemningsfulde gudstjenester, hvorunder den nye påskeløber blev præsenteret i Bregninge kirke. Meget flot at se Jesu lidelseshistorie beskrevet ned af midtergangen.  Et fint tiltag.
Til påskemiddagen i sognehuset var der samlet ca. 40 mennesker til spisning af lammekølle med tilhørende kartofler, salater og brød. En rigtig hyggelig tradition.

Så er vi gået videre ind i 2. kvartal, hvor vi har travlt med at færdiggøre budgettet for 2017. Det er med sparekniven, at vi lægger budget. Vores budget er meget stramt, og vil formentlig være det fremover. Renterne, som overalt i samfundet jo ikke giver meget afkast, er også i kirkeministeriet blevet sat ned, så vi får ikke så mange renter på vores kapitalindsættelser. I forbindelse med budgetterne skulle vi have haft kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn her i maj måned, men grundet sygdom, så er disse udsat til august. Hvilket betyder at nogle arbejder bl.a. kalkning af kirkerne i Bregninge og Bjergsted først bliver foretaget senere på året.  Der vil også være andre arbejder, som må vente på dette syn, som i år er et provstesyn.

Der er blevet arbejdet meget med vores lapidarier. De fire områder, som er udpeget af et lille udvalg mellem ansatte og menighedsrådsmedlemmer, er nu ved at være helt færdige. Der er flyttet sten og hække, der er plantet små stauder og sat mange forårsløg.
Der vil efterfølgende blive lavet et papir, som fortæller lidt om lapidarierne og hvor de ligger. Dette vil blive udlagt i kirkerne.

Der er blevet indkøbt en ny katafalk til Bregninge kirke, det var nødvendigt, da Arbejdstilsynet under deres besøg i foråret ikke ville godkende den, vi havde i forvejen. Det er vigtigt, at vort personale har de arbejdsredskaber, der er nødvendige for udførelse af arbejdet.


 Provstiet har nu færdiggjort opmålingen af vores kirkegårde. Det er en generel opmåling for at se, hvor der er nedlagte gravsteder, hvordan vores områder ser ud arealmæssigt. Der er også lavet beregninger på, hvor mange timer, der bruges på de forskellige arbejder. Ikke fordi, der skal ske ændringer, men for at være opdaterede på både arealer og forbrug.
Vi – vores gravere og menighedsråd – har været til møde om dette hos provsten. Og vores graveres timeforbrug svarer stort set til det opmålingen viste.

Der har været en skøn forårskoncert i Bjergsted kirke med solistoptræden og korsang. Der var stor deltagelse til arrangementet.
Af andre arrangementer har der været foredrag om andre religioner bl. a. den jødiske tro og budismen. Begge meget spændende og oplysende foredrag med god tilslutning.


Vi har til børne- og ungeudvalget modtaget kr.  4.000 fra Y-men i Tornved. Vi havde ønsket os penge til et dukketeater, som skal bruges til juletid.


Sidst men ikke mindst så har vi haft pinse, hvor der som en tradition var fællesgudstjeneste i AMFI-scenen i Bregninge. Det var for alle menigheder i Kalundborg provsti. Vejret var med os, så det blev en dejlig formiddag, som startede med en pilgrimsvandring og efterfølgende gudstjeneste, hvor der var kordeltagelse fra vores børne- og ungdomskor og fra Vor Fru kirke og Nyvangskirken.


Der var skøn musik og sang, og vi blev sågar sat til at bevæge og under en salme – en dejlig formiddag.

 

Venlig hilsen
Menighedsrådet

 


 

1. kvartal 2016

 

Så er vi godt i gang med det nye år 2016. Vi har overstået decembers juleræs, de skønne julegudstjenester og den festlige nytårsgudstjeneste med knald og gyldne dråber. Vi håber, at I gennem vinteren har bemærket færdiggørelsen at P-pladsen ved sognehuset og det skønne nye lys, der hjælper i den mørke tid.


Lige nu arbejder vi med flere sager. Vi er ved at færdiggøre en lille begravelsesbrochure, som forhåbentlig vil kunne hjælpe, når man står i den triste situation, at have mistet en af sine kære. Brochuren vil fortælle lidt om de forskellige former for gravsteder og urnegrave, der findes på vores 3 kirkegårde. Den vil også fortælle lidt om priser på de forskellige ydelser, der er i forbindelse med begravelser eller bisættelser. Brochuren vil blive lagt på hjemmesiden og vil blive udleveret ved samtaler med præst og graver.
Vi har også lige afsluttet årsregnskabet for 2015, som desværre udviser et underskud, heldigvis er det ikke større end, vi kan håndtere det. Årsagen til underskuddet er bl.a. at vi havde en skade på taget på Alleshave Kirke.  Der var også en vandskade i graverhuset i Alleshave. Begge uforudsete hændelser. Derudover kostede P-pladsen lidt mere end vi fik tilskud til. Ligesom vi ikke havde budgetteret med den nye belysning, men det ville være dumt ikke at få det udført, når der alligevel var håndværkere i gang. Vi har også fået nye mørklægningsgardiner i det store vindue i sognegården.
Så vi er naturligvis meget opmærksomme på vores budget for 2016, så vi ikke får yderligere underskud, men uforudsete ting er svære at budgetlægge.  Driften passer godt.


Lige nu er et udvalg ved at færdiggøre, hvordan vores lapidarium skal se ud. Et lapidarium er et lille stykke museumssted, hvor bevaringsværdige gravsten fra gravpladser, skal henstilles. Lige nu arbejdes der med 4 forskellige steder, men der vil, når udvalget er færdig med arbejdet, blive lavet et lille skrift, som vil blive lagt på hjemmesiden og også vil ligge i kirken. Det er Bregninge Kirkegård vi taler om. Bjergsted og Alleshave har allerede små lapidarier med gamle gravsten.

 

Vores Børne-og Ungdomskor synger ved forskellige arrangementer i vores kirker, og det gør de med stor flid og entusiasme. Vores korleder Heidi havde i øvrigt 10-års jubilæum i november. Dejligt at vores personale bliver hos os i så mange år – det gælder også gravere, gravermedhjælpere, organist og kirkesangere. Det er dejligt med et godt og stabilt personale. De to gravermedhjælpere starter i øvrigt nu til 1. marts efter vinterpause i 2 måneder.


Nu er det snart påske, som er en af kirkens store og højtidelige dage. Igen i år vil der være mulighed for at spise et fælles påskemåltid i sognehuset efter gudstjenesten skærtorsdag. Man skal tilmelde sig hos præsten. Det koster 40 kr.
Vi vender tilbage med mere om arbejdet i og omkring vores 3 kirker.


Venlig hilsen
Menighedsrådet

22.02.16/MR


 

 

Lægmandslæsere i højmessen
Som en del af menighedsrådets visionsarbejde har rådet bestemt, at vi vil forsøge med lægmandslæsere i højmessen.
I første omgang er det meningen at lægmænd skal læse den 1. læsning (som ofte er den gammeltestamentlige læsning) ved den 1. højmesse i måneden.

Har man lyst til at komme på listen bedes man kontakte sognepræsten på csm@km.dk, 5929 1150 / 2944 3125, hvor også yderligere oplysninger kan fås.

02.11.15/csmSå er vi over sommeren med mere eller mindre godt vejr, men forhåbentlig så har vi alle fået lidt sol og vitaminer fra alt det skønne, der pibler op af jorden og vokser på vores træer.


Parkeringspladsen
Renovering af vores parkeringsplads foran Sognehuset har ventet længe på sig. Den skulle have været lavet i foråret, men der var forskellige forhindringer - men nu er håndværkerne gået i gang. Hele pladsen bliver renoveret med flytning af gamle og udtjente fliser, lægning af nyt underlag og derefter ny flisebelægning.
I forbindelse med pladsens renovering bliver belysningen også renoveret. Vi syntes, der var lidt mørkt om aftenen, så det skulle dermed også blive lidt bedre.
Vi ser frem til, at vi får en fin plads, som kan holde i mange år.


Vandskade
Desværre har vi I graverhuset på Alleshave kirkegård haft en stor vandskade på toilettet. Det kommer til at tage tid at reparere. Der skal hugges gulv op og lægges ny gulv. Vægge og toilet skal repareres, og  I den forbindelse er der ordnet nødtørftigt, så toilettet godt kan benyttes. Det er en opgave, der vil tage lidt tid.


Iøvrigt
Ellers opfordrer vi jer til at holde jer orienteret om vores arrangementer i efteråret både her på hjemmesiden og i de lokale aviser, hvor vi stadig har kirkesider.


Venlig hilsen
Menighedsrådet

 

Det sker ...


21. januar
kl. 10.30 Gudstjeneste i Bregninge Kirke

 

26. januar
kl. 10-12 babysalmesang i Bregninge Kirke

 

28. januar
kl. 10.30 Gudstjeneste i Bjergsted Kirke

 


Set og sket ...

 

25. oktober 2017
Sogneaften om Torpelund ...

 

15. juni 2017
Afslutning på kirkerod ...

 

28. maj 2017
Konfirmanderne i Bregninge, Bjergsted og Alleshave kirker - se fotos ...

 

16. april 2017
Bogreception i Alleshave Kirke ...

 

25. marts 2017
Ellebo-gruppen vinder årets Palladiuspris ...

 

13. februar 2017
Ansøgning om konfirmationshjælp fra pastoratets "Hjælpekasse" ...

 

9. februar 2017
Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke ...

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                             ©2008 www.kirkecom.dk